BSCI

BSCI

Social ansvarlighed – det er vores fælles ansvar.

Vi får produceret nogle af vore produkter på fabrikker i lande, der har en meget anderledes arbejdskultur end den danske.  Vi ønsker at sikre de ansatte på disse fabrikker ordentlige og rimelige arbejdsforhold, der som minimum opfylder landets mindste krav samt gældende internationale regler.

Business Social Compliance Initiative (BSCI) er en sammenslutning af virksomheder, der arbejder for overholdelse af menneskerettighederne og fundamentale arbejdstagerrettigheder, i daglig tale CSR (Corporate social responsibility). Deres primære mål er at forbedre arbejdsforholdene i den globale forsyningskæde verden over.

Læs mere om BSCI på www.bsci-intl.org

Kirsch er medlem af denne organisation, da vi ønsker at udvise social ansvarlighed ved at arbejde strategisk med ansvarlig leverandørstyring.

Code of Conduct

BSCI’s Code of Conduct (COC) er et regelsæt, som vore leverandørvirksomheder skal opfylde. Det skal sikre, at arbejdere ikke udnyttes, og at man med god samvittighed kan købe fx Kirsch produkter, da de er fremstillet under ordentlige forhold.

Code of conduct

Samarbejde med leverandører
Hos Kirsch arbejder vi i et tæt samarbejde med vores leverandører. Alle leverandører skal underskrive BSCI’s code of conduct som en del af kontrakten med os. De gennemgår et internt audit (egenkontrol) på fabrikkerne og ud fra denne kontrol, laves der en plan for, hvordan de manglende punkter i forhold til COC kan opfyldes indenfor en tidsramme på 3 år.

Vi forventer ikke, at fabrikkerne lever op til alle kravene fra dag 1, men ser det som en proces, hvor vi arbejder aktivt med leverandørerne for at fremme ordentlige miljø- og arbejdsforhold.

Det er vigtigt for Kirsch , at forbedringerne sker i et tempo, hvor alle kan være med – hvert skridt er en forbedring i de ansattes dagligdag.  Efterhånden som leverandøren kan se værdien af dette arbejde, vil arbejdet gå hurtigere, og leverandøren vil blive klar til at gennemføre det afsluttende audit.

Styrken i BSCI systemet er, at den enkelte leverandør kan genbruge auditresultatet. På den måde undgår han konstant at bruge ressourcer på at få lavet audit på fabrikken efter ønske fra hans forskellige kunder.

Vi tager et socialt ansvar og sikrer at vores leverandører opfylder de krav, der sikrer bedre vilkår for de ansatte!